Francia gyártó

(33) 04 72 35 16 27

easylab@easylabfinish.com

FORGALMAZÓVÁ VÁLNI?

Legyen forgalmazó ?

Értékesítési képviselőket keresünk Franciaországban és külföldön

Általános értékesítési feltételek

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
Az eladott áruk tulajdonjoga az ár és tartozékai teljes kifizetéséig az eladóé. Az áru kockázatai a fentiek szerint az áru leszállításával egyidejűleg és a tulajdonjog teljes időtartama alatt az eladó javára a vevőre szállnak át.
A vevőnek meg kell fizetnie az áru árát, ha az véletlen vagy véletlenszerű eltűnés esetén eltűnik.
A vásárló vállalja, hogy nem távolítja el a már raktáron lévő és még ki nem fizetett árukon lévő csomagolást vagy címkéket.
A még nem a vevő birtokában lévő árukat úgy tekintjük, hogy azok kifizetetlenek. Következésképpen az eladó visszaveheti azokat a kifizetés teljes vagy részleges elmaradása miatti kártérítési igény sérelme nélkül.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az ügyfelek megrendeléseit az alábbiakban meghatározott általános értékesítési feltételek szerint rögzítjük. Az általános szerződési feltételek egy vagy több kikötéséről való lemondásunk nem érinti a többi kikötés érvényességét.

A TERMÉKEK HASZNÁLATA
Tevékenységünk a faipari termékek gyártásából és formulázásából áll, ezért nem a mi feladatunk, hogy felmérjük, hogy ezek a termékek alkalmasak-e arra a végfelhasználásra, amelyre a vevőink szánják őket.

TULAJDONSÁGOK
A termékeink jellemzői csak tájékoztató jellegűek, és felelősségünk a nyersanyaggyártó felelősségére korlátozódik. Abban az esetben, ha az eladó megállapítja, hogy ezek az áruk nem felelnek meg a követelményeknek, a kötelezettség az áruk kicserélésére vagy visszatérítésére korlátozódik, kizárva minden kártérítést és kamatot.

ÁRA
Áraink a szállítás napján érvényesek, és nem tartalmazzák az adót. Az alkalmazandó adók a számla kiállításának napján érvényesek.

DEADLINE
A szállítási határidőket tájékoztató jelleggel adjuk meg, és lehetőség szerint betartjuk, de a késedelmes szállítás nem adhat okot kártérítésre vagy kártalanításra.

FIZETÉS
Eltérő megállapodás hiányában fizetési feltételeink a készpénz utánvét. Fizetés elmulasztása esetén a vevőnek az Európai Közösségek Bankja által nyújtott előlegek 1,5%-kal növelt kamatlába szerinti kamatot kell fizetnie.

Részszállítások esetén a számlák a teljesítéskor fizetendők, anélkül, hogy megvárnánk a teljes szerződés teljesítését. Fenntartjuk a jogot a szállítások felfüggesztésére vagy bármely folyamatban lévő szerződés felbontására abban az esetben, ha a vevő nem teljesíti bármely kötelezettségét, és különösen, ha nem fizeti ki időben a számláinkat.
Kifejezett megállapodás alapján a Kereskedelmi Bíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik minden, bármilyen természetű jogvita elbírálására. Az elfogadott különböző fizetési módok nem változtatják meg és nem térnek el ettől a joghatósági záradéktól.

MÉRGEZÉSELLENES KÖZPONT SÜRGŐS TOXIKOLÓGIAI JELENTÉSEK (33) 04 72 11 69 11

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM SZABAD KIVÁGNI VAGY ELTÁVOLÍTANI TERMÉKÜNK CSOMAGOLÁSÁRÓL A TERMÉK- ÉS BIZTONSÁGI CÍMKÉKET, NYILVÁNVALÓ BIZTONSÁGI OKOKBÓL;

5162. cikk 1988. december 88 1232. sz. rendelet: Aki egy vagy több veszélyes anyagot vagy nagyon mérgezőnek, mérgezőnek, rákkeltőnek vagy mutagénnek minősített készítményt tart a birtokában, akár forgalomba hozatal, akár felhasználás céljából, köteles azokat zárt szekrényben vagy olyan helyiségben tartani, amelyhez kívülállóknak nincs szabad hozzáférésük. Emberi vagy állati fogyasztásra szánt termékek semmilyen körülmények között nem kerülhetnek a szekrényekbe vagy a helyiségekbe. Ezekben a szekrényekben vagy helyiségekben az említett anyagokat vagy termékeket minden más terméktől vagy készítménytől elkülönítve kell tartani, különösen az 5152. cikkben meghatározott egyéb kategóriákba tartozó termékektől és az emberi és állati fogyasztásra szánt egyéb termékektől. Ha az állattartó emberi vagy állati fogyasztásra szánt termékekkel kereskedik, nem lehet közvetlen belső összeköttetés az üzem és a melléképületek között, ahol az említett kereskedelmet folytatják, valamint a nagyon mérgező vagy mérgező anyagok és készítmények tárolására szolgáló helyiségek között.